Jdi na obsah Jdi na menu
 


RADKIN HONZÁK: ADJUVANTNÍ AKUPUNKTURA U REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU

Současným léčebným standardem při léčení refluxní choroby jícnu, že po nedostatečné terapeutické odpovědi na léčbu inhibitorem protonové pumpy, se dávka léků zdvojnásobí, a to i při vědomí limitů takové léčby. Arizonská studie porovnává účinek tohoto standardního postupu s účinky adjuvantně aplikované akupunktury u skupiny pacientů s refluxní chorobou, u nichž aplikace inhibitorů protonové pumpy jednou denně byla neefektivní.

Do studie bylo zařazeno celkem 30 pacientů s klasickými příznaky pálení žáhy, jimž podávání inhibitorů protonové pumpy jednou denně nepřineslo úlevu. Všichni byli vyšetřeni endoskopicky a posléze randomizovaně rozděleni do dvou skupin: polovině byla ke stávající dávce inhibitoru ještě dvakrát týdně specialistou poskytnuta akupunktura a druhé polovině byla zdvojnásobena dávka farmakoterapie, a to po dobu čtyř týdnů. S výjimkou tohoto rozdílného uspořádání se skupiny mezi sebou nelišily v demografických, ani významných medicínských parametrech.

Po čtyřech týdnech léčby vykazovala skupina s kombinovanou léčbou (inhibitor plus akupunktura) významné snížení ve frekvenci i trvání denních i nočních stavů pálení žáhy a regurgitace, zatímco skupina léčená pouze farmakologicky nevykázala žádné významné zlepšení oproti výchozímu stavu. Také celkový zdravotní index (Mean general health score) se zlepšil pouze u první skupiny. Autoři uzavírají, že adjuvantní akupunktura se v těchto případech jeví jako mnohem účinnější, než zvyšování dávek farmaka.

Dickman R, Schiff E, Holland A, et al.: Clinical trial: acupuncture vs. doubling the proton pump inhibitor dose in refractory heartburn. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Nov 15;26(10):1333-44