Jdi na obsah Jdi na menu
 


INKUBÁTOR NEZRALÝM NOVOROZENCŮM SVĚDČÍ!

 

Péče o novorozence v inkubátoru představuje významný pokrok při snižování perinatální úmrtnosti, současně se však předpokládá, že má také svá rizika, a to především v rozvoji depresivní poruchy v dospělosti, která by mohla být podmíněna deprivací. Autoři sledovali vzorek celkem 1212 mladých lidí v oblasti frankofonní kanadské populace v Quebeku, které zařadili od nástupu do školky do longitudinální studie. Analyzovány byly „tvrdé“ lékařské údaje o perinatálním stavu, komplikacích při porodu a péči v inkubátoru. Účastníci studie podstoupili psychiatrické vyšetření ve věku 15 a 21 let s použitím diagnostických kriterií DSM III-R. Péče v inkubátoru byla spojena s dvoj- až trojnásobným poklesem deprese ve věku 21 let, a to i s přihlédnutím k depresi rodičky. Opakované analýzy prokázaly pokles rizika deprese také u adolescentů ve věku 15 let. Studie tedy prokázala, že péče v inkubátoru je v případě ohrožení novorozence paradoxně výhodnější, než přímá péče matky. Protektivní účinek této péče může být biologický (optimalizace prostředí), nebo nepřímý (navození specifického vztahu mezi matkou a ohroženým dítětem).

 

Gouriona D, Arseneauultb L, Vitaroa F, et al.: Early environment and major depression in young adults:     A longitudinal study. Psychiatry Res, 2008, 161(2):177-184

 

29.10.2008