Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK SE SNADNĚJI A LÉPE UČIT

 

     Jestli jsme se již smířili s myšlenkou, že Norimberský trychtýř, kterým by se nalily do hlavy vědomosti, ani v tomto století nebude vynalezen a se zprávou, že hypnopedie, spočívající ve spuštění magnetofonu s učebním textem ve spánku je stejně účinná, jako dávat si učebnici na noc pod polštář, nezbývá, než se obrátit o radu k lidem, kteří se této problematice věnují.

     Před několika roky (2006) jsme v učebnici psychologie pro SZP doporučili metodu označenou akronymem POČNU, přičemž každé písmeno představuje jednu fázi učení. P znamená poslouchat výklad, protože nějaká část z něj se v paměti udrží. O představuje otázky, které bychom si měli položit hlavně o věcech, jimž jsme dobře neporozuměli. Č je zkratka aktivity číst, a to dost brzy po přednášce, protože paměťová stopa se ideálně upevňuje do 24 hodin. N je zkratkou slova nahlas; tak by se měla látka zopakovat. A konečně U znamená utřídit si znalosti.

     Tato doporučení vycházející z každodenní praxe posvěcuje nyní výzkumná studie Marka McDaniela a spolupracovníků, která námi navržený postup zkracuje do tří kroků označených jako 3R (=Read – Recite – Review, neboli 3P=Přečti – Přeříkej – Přehled). Autoři srovnávali svoji metodu s dalšími dvěma často užívanými přístupy: přečíst text dvakrát po sobě, nebo si dělat poznámky. Hodnotili jak samostatnou reprodukci studovaného textu, tak správné odpovědi na otázky. Při bezprostřední zkoušce měla metoda 3R jednoznačně nejlepší výsledky, po týdnu byly její výsledky stejné jako zapisování poznámek, které však studentům zabralo mnohem více času.

     Zajímavou pomoc nabízí Susan Goldin-Meadow. Radí jak žákům, tak studentům, aby do procesu učení, který se týká levé mozkové hemisféry, zapojili také hemisféru pravou, a to tak, že řešení problémů spojených s učením doprovázejí co největším počtem gest a pohybů, které jsou nějakým způsobem v souladu se studovanou látkou. Opakování pohybů pak také pomáhá při vybavování obsahu.   –rh–

 

 

 

 

 

Honzák R, et al.: Základy psychologie. Praha, Galén, 2006, 132 s., ISBN 80-7262-377-X

McDaniel MA, Howard DC, Einstein GO: The Read – Recite – Review study strategy. Psychol Sci, 2009;20(4):519-522

Goldin-Meadow S, Cook SW, Mitchell ZA: Gesturing gives children new ideas about math. Psychol Sci, 2009;20(3):267-272